Værdier

Sammen om kulturen. Vi er drevet af vores værdier.

Handling med holdning

I Randers HK sætter vi fællesskab, udvikling og trivsel i centrum for det gode miljø som forudsætning for forløsning af det fulde potentiale. Vores værdier sætter rammen for, hvordan vi agerer både på og udenfor banen, og vi ønsker sammen at binde den blå tråd der holder boldene i spil og humøret højt.

Vi arbejder derfor med udvikling ud fra en værdibaseret tilgang, som vi har kaldt ’handling med holdning, og som betyder, at vi gør det, vi siger.

Med andre ord skaber vi kulturen – og dermed det gode miljø – gennem handlinger, og vi handler med afsæt i vores værdier.

Tryghed

Vi skaber attraktive rammer med fokus på såvel fællesskabet som krav til den enkelte.

Respekt

Vi lytter til og stiller os nysgerrige på hinanden i gensidig anerkendelse.

Tillid

Vi kommunikerer åbent og ærligt, og holder, hvad vi lover.

Begejstring

Vi skaber motivation gennem involvering, oplevelser og glæde ved håndboldspillet.

Klubben

Sammen om Randers. Vi er hele Kronjyllands håndboldhold med stolte traditioner for udvikling af lokale talenter.

Moderklubber

Sammen om fundamentet. Vi er solidt forankret som fælles eliteoverbygning på de seks moderklubber.

Historien

Sammen om traditionerne. Vi bærer med stolthed vores kronjyske dna.

Samarbejds­partnere

Sammen om udviklingen. Vi sikrer resultater gennem tætte samarbejder.

Organisationen

Sammen om klubben. Vi har fokus på en stærk tværorganisatorisk sammenhængskraft.

Bæredygtig værdikæde

Sammen om håndbolden. Vi binder bredde-, talent- og elitehåndbolden sammen i Randers.

Ambitionen

Sammen om drømmene. Vi sætter klare mål og tillader os at drømme.

Partnerskaber

Sammen om holdet. Vi skaber fælles værdi sammen med vores partnere i langvarige relationer.

Visionen

Sammen om potentialet. Vi udvikler fremtidens håndboldtalenter i Randers.