Visionen

Sammen om potentialet. Vi udvikler fremtidens håndboldtalenter i Randers.

Den strategiske intention

Vi udvikler fremtidens håndboldtalenter i Randers med afsæt i det hele, sunde menneske, som sportsligt kan udvikle sig til liganiveau.

Det gør vi gennem:

  • Langsigtet udvikling af og bidrag til en samlet set bæredygtig værdikæde fra børnehåndbold til bredde-, talent- og eliteudvikling i et tværgående samarbejde med bl.a. moderklubber, skoler, uddannelsesinstitutioner, Randers Kommune, Randers Talent- og Elite, Randers ElitesportsCollege, Randers Herre Håndbold m.fl.
  • Indgåelse af stærke partnerskaber som skaber gensidig værdi og bidrager til at udbrede håndbolden i Randers gennem konkret styrkelse af den fælles værdikæde.
  • En forretningsmodel med et stærkt værditilbud som samlet set giver en attraktiv, kommerciel profil.
  • En organisatorisk kompetence som sikrer professionel drift, kontinuitet og sund økonomi som fundament for videre udvikling.
  • Høj grad af involvering, dialog og videndeling mellem primære interessenter.
  • Langsigtet fokus på forløsning af det fulde potentiale fremfor (kun) en selektering baseret på tidlige præstationer.
  • Målrettet udvikling af den individuelle spillers sportslige, faglige og sociale kompetencer.
  • Understøttelse af attraktive træningsmiljøer i hele værdikæden for fastholdelse af spillernes motivation, trivsel, fysiske og mentale udvikling.
  • Etablering af fællesskaber og sammenhængskraft på tværs af årgange og køn.

Klubben

Sammen om Randers. Vi er hele Kronjyllands håndboldhold med stolte traditioner for udvikling af lokale talenter.

Moderklubber

Sammen om fundamentet. Vi er solidt forankret som fælles eliteoverbygning på de seks moderklubber.

Historien

Sammen om traditionerne. Vi bærer med stolthed vores kronjyske dna.

Samarbejds­partnere

Sammen om udviklingen. Vi sikrer resultater gennem tætte samarbejder.

Organisationen

Sammen om klubben. Vi har fokus på en stærk tværorganisatorisk sammenhængskraft.

Bæredygtig værdikæde

Sammen om håndbolden. Vi binder bredde-, talent- og elitehåndbolden sammen i Randers.

Ambitionen

Sammen om drømmene. Vi sætter klare mål og tillader os at drømme.

Partnerskaber

Sammen om holdet. Vi skaber fælles værdi sammen med vores partnere i langvarige relationer.

Værdier

Sammen om kulturen. Vi er drevet af vores værdier.