Kære alle….

Tirsdag den 30/10 har vi fornøjelsen af at kunne starte gruppe 8 op i Randers HK regi. Gruppen kommer til at hedde Brasserie Mathiesen gruppen og kommer som udgangspunkt til at blive afholdt samme sted.

Som sagt er det opstart af gruppe 8, den 4. gruppe i Randers.

Mødet den 30/10 kommer til at fungere som et informationsmøde samt opstartsmøde og på selvsamme dag vil medlemmerne være med til at sætte dagsordenen fremadrettet.
Mødet afholdes
Brasserie Mathisen, Torvegade 11,
8900 Randers. (Hotel Randers)

Dagens agenda:
7.30-8.00 Morgenmad.
8.00-9.30 dagsorden:
Velkomst ved Per Rasmussen og gennemgang af principper.
Bordet rundt.
Snak I grupper om hvad vil vi med netværket.
Opdatering sportslige sektor – træner/spiller.
Afrunding.

Ønsker du at høre mere om gruppen og dine muligheder, så er det bare og tage kontakt.

De bedste hilsner
Per Rasmussen, direktør Randers HK