Vi er meget glade for at kunne byde velkommen til Pi Muurholm, der i denne uge er startet som administrationschef i klubben. Pi bliver til en start ansat på deltid på 25 timer. Hun kender i forvejen til klubben, da hun var i praktik i efteråret 2020 i forbindelse med sin uddannelse. Pi skal hovedsageligt varetage kampafvikling, VIP-koordinering, koordinering af frivillige samt anden administrativt arbejde i dagligdagen.

Det har været en vigtig prioritet at udvide vores administration for at supplere vores nuværende kommunikationschef Gitte Andersen. Gitte går desuden ned på 25 timer grundet familiemæssige omstændigheder.

Sammen med vores fantastiske korps af frivillige, forretningsudvalg og bestyrelse er målet, at ansættelsen af Pi giver mere plads til salg, sponsorpleje og udvikling.

Pi glæder sig til at hilse på sponsorer, frivillige og alle andre i og omkring klubben. Vi håber, I vil tage godt imod hende.