FOLKEAKTIE BAROMETER

Følg fremdriften, dag for dag, på vores folkeaktie-barometer. 
Vil du hjælpe os et skridt tættere på målet: 3 mio. kr? Støt dit lokale håndboldhold og vores ambitioner for 2020 – køb folkeaktier allerede i dag.

0 KR.

Vejledning til udfyldelse af blanket til køb af Randers HK folkeaktier

En aktie koster 1.000 kr., og du kan tegne så mange aktier, som du vil.
.
Sådan gør du:
  • Du kan vælge at foretage en bankoverførsel til Sparekassen Kronjylland på kontonummer 6187 0014938575. Du skal oplyse dit navn, adresse og telefonnummer i overførslen. Herefter vil vi tage kontakt til dig for at få din mailadresse.
  • Du kan vælge at overføre penge via MobilePay på nr. 13419. Når du betaler via MobilePay skal du i kommentarfeltet oplyse mailadresse, så sender vi dig en bekræftelse efterfølgende.
  • Du kan rette henvendelse til os på vores mailadresse kontor@randershk.dk, hvor du oplyser navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse, så tager vi kontakt til dig efterfølgende.
  • Du kan downloade blanket til tegning af folkeaktier – udfyld, indscan og returner den til kontor@randershk.dk
 
 

Beskatning af investorer

Nuværende og potentielle investorer opfordres til at søge rådgivning hos egne skatterådgivere, som ud fra den enkeltes specifikke forhold kan rådgive med hensyn til de skattemæssige konsekvenser af at investere i, eje, forvalte og overdrage aktierne.
.
Beskatning af investorer, der er fuldt skattepligtige i Danmark
Der skal gøres opmærksom på, at personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i Danmark i mindst seks på hinanden følgende måneder inden for et år, samt selskaber, som enten er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sit sæde i Danmark, er fuldt skattepligtige til Danmark. Personer eller selskaber, som desuden er fuldt skattepligtige i et andet land, kan være underlagt særlige regler.
Beskrivelsen omfatter alene beskatning for investorer underlagt fuldt skattepligt til Danmark.
.
SELSKABSINVESTORER
Aktier i Selskabet er unoterede. Aktieavance ved realisation af unoterede aktier er skattefri uanset ejertid og ejerandel. Tab på aktierne kan ikke fradrages i selskabsinvestors skattepligtige indkomst. Selskabet vil indeholde 15,4% kildeskat på udbytteudlodninger til selskabsinvestorer, der ejer mindre end 10% af den samlede aktiekapital.
Ved beskatning af udbytte skelnes der mellem aktionærer som besidder mere eller mindre end 10% af aktiekapitalen. Ejes mere end 10% af aktiekapitalen, vil udbytte fra selskabet være skattefrit. Såfremt en selskabsinvestor ejer under 10% af den samlede aktiekapital i Selskabet vil 70% af udbyttet være omfattet af den generelle skattepligt.
Der er ikke muligt at flere investorer foretager investeringer via mellemliggende holdingselskaber, for ad denne vej indirekte opnå mere end 10% ejerskab.
.
PERSONINVESTORER
Aktier i Selskabet er unoterede. Udbytte og aktieavance på aktierne beskattes som aktieindkomst. Et eventuelt tab ved realisation af aktierne kan anvendes til at nedsætte skatten på øvrige indkomst, forudsat at investors samlede aktieindkomst er negativ.
Udbytte og aktieavancer op til DKK 54.000 beskattes med 27% (2019). Positiv aktieindkomst udover disse grænser beskattes med 42%. For ægtefæller gælder en samlet progressionsgrænse på DKK 108.000 (2019).
Selskabet vil indeholde 27% kildeskat på udbyttelodninger til personinvestorer.
.
AFSLUTNING
For selskabsinvestorer, der ejer under 10%, vil der som følge af, at udbytte beskattes som almindelig selskabsindkomst for selskabsinvestorer, opstå en dobbeltbeskatning af afkast i forhold til personinvestorer. Dette medfører, at det som udgangspunkt kan være mest fordelagtigt at foretage investeringen direkte som privatperson. Dette afhænger dog naturligvis af den enkelte investors øvrige forhold. Det anbefales, at investor retter henvendelse til egen rådgiver med henblik på klarlægning af egne skattemæssige forhold.