Randers HK har i dag indsendt regnskab for sæsonen 19/20, der viser et underskud på beskedne 405 TDKK. Vi anser resultatet som utilfredsstillende, men set i lyset af sidste sæsons stormvejr med truende konkurs, aktiesalg og Covid-19 udbrud, ser vi positivt på fremtiden.

Årets resultat har primært været præget af to ekstraordinære begivenheder; reetablering af egenkapitalen gennem salg af folkeaktier samt Covid-19.

Processen omkring salget af folkeaktier påbegyndte i august 2019, hvor det blev offentliggjort, at Randers HK stod i en akut økonomisk krise. Denne akutte situation medførte et fald i omsætningen i perioden august til december 2019 på mere end 1 mio DKK. Salget af ”folkeaktier” blev afsluttet i december 2019 og indbragte Randers HK 3,5 mio DKK.

I marts 2020 blev kvindeligaen ramt af konsekvenserne af Covid-19 og, som bekendt blev sæsonen afsluttet før tid.

Stor opbakning

I forlængelse af disse begivenheder har Randers HK oplevet en stor støtte blandt selskabets fans og de fleste af de faste sponsorer. Situationen har dog medført en nedgang i Randers HK’s omsætning i sæsonen, da al aktivitet mere eller mindre blev indstillet i perioden marts til juli 2020.

”Vi har haft fuldt fokus på at tilpasse vores omkostninger til de kriser, der har ramt os det seneste år. Det har blandt andet betydet, at vi har nedjusteret spillerbudgettet med 1,3 mio. DKK, og vi har også skåret helt ind til benet i vores drift og administration,” udtaler Randers HKs formand, Henrik Schaar.

Taget ovenstående begivenheder i betragtning, så tror vi på fremtiden. Vi har skåret til, hvor der skal, og der er fuldt overblik over den økonomiske situation. Derfor tør vi godt sige, at de kommende indtæger vil gå til spillerudvikling.

”Den nuværende sæson kan ikke undgå også at blive berørt af hele Covid-19 situationen, men vi anser denne sæson som et stabiliseringsår. Vi har fået ro i regnskabet og forventer ikke så markant et fald i omsætningen, som vi har set de seneste år,” forklarer Henrik Schaar.

Tro på fremtiden

Derfor er der nu luft til at se fremad med tro på fremtiden. Der er udarbejdet budgetter for de kommende tre regnskabsår. Her er det ledelsens opfattelse, at Randers HK i den kommende sæson vil balancere indtægter og udgifter. Der er samtidig en forventning om en udfordret omsætning, men hvor besparelser har gjort, at det nuværende spillerbudget kan bibeholdes og resultatet blive acceptabel. Skal vi steppet videre, er vi nødt til at finde flere sponsorer, der vil med på rejsen.

”Vi har heldigvis mange trofaste sponsorer, der bakker os op selv i de værste kriser. Det er vi meget taknemmelige for. Vi må dog også erkende, at vi har en udfordring med at finde nye sponsorer. Det bliver vores store fokus i det nye år, og vi har flere tiltag på vej, som vi håber kan være med til at vende salgs-skuden igen. “Jeg tror på, at vi nu er på rette kurs, og det er nu, man skal hoppe på vognen, hvis man vil med,” slutter Henrik Schaar.

Randers, d. 26.11.2020
Kontakt: Bestyrelsesformand, Henrik Schaar – mobil 2938 5806

foto: Designfotografen